Lâm Đồng: Trên 61% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thứ Hai 22/01/2018 | 09:27 GMT+7)

VH- Trong năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 12 xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), nâng tổng số 72 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 61,5%).

 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn dân tộc Đạ Nàng, xã Đạ KNàng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng)

Đến nay, Lâm Đồng có 72 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM, chiếm cao nhất khu vực Tây Nguyên và trong khi bình quân trong cả nước chỉ đạt 50%.

Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2018 sẽ phấn đấu để có khoảng 90 xã “về đích” và huyện Đức Trọng sẽ đạt chuẩn NTM để đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ là tỉnh đạt chuẩn NTM.

Hiện nay, Lâm Đồng đang tích cực triển khai phong trào xây dựng xã đạt chuẩn NTM và đô thị văn minh; tập trung quy hoạch thành phố Đà Lạt trở thành đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện - Trung tâm Du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn của cả nước…

Thanh Dương Hồng

 

Print
Tags: