Ngọn cờ đầu của huyện Cờ Đỏ

Author: SuperUser Account/30 Tháng Sáu 2018/Categories: Gia Đình

Rate this article:
No rating

  

Họp mặt nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc do Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Cờ Đỏ tổ chức

Ngay khi Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 hằng năm” được phê duyệt, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Cờ Đỏ đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày 20.3 trở thành hoạt động thường niên. UBND huyện đưa ra chỉ tiêu cụ thể về công tác tổ chức các hoạt động hằng năm cho từng xã, thị trấn thực hiện và tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác gia đình. Một trong những công tác được chú trọng đó là công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là nội dung trọng tâm của Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tạo hiệu quả và sức lan toả sâu rộng trong toàn huyện; duy trì tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trọng tâm về chủ đề hạnh phúc và các vấn đề xã hội liên quan; huy động đa dạng hoá nguồn lực xã hội hoá để thực hiện đề án, đồng thời lồng ghép việc thực hiện đề án với các phòng trào như: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, tang lễ, tạo sức lan toả cả chiều rộng lẫn chiều sâu góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. 
Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các CLB gia đình hạnh phúc, CLB phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và nhiều loại CLB khác. Các CLB sinh hoạt lồng ghép nhiều nội dung khác nhau, như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giáo dục con cái, tuyên tuyền việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, tuyên truyền về bình đẳng giới, PCBLGĐ. Một số xã còn xây dựng các mô hình CLB gia đình nông dân phát triển bền vững, hoạt động với chức năng giúp nhau phát triển kinh tế, nội dạy con cái. Cùng với đó, việc thực hiện đề án tại các cấp cũng góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hoá cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện xét công nhận 28.068/29.514 gia đình văn hoá, đạt 95,1%, 76/79 ấp đạt chuẩn văn hoá 96,2%; 5/9 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, đạt trên 55% (xã Trung An, Trung Thạnh, Trung Hưng, Thới Đông, Đông Thẳng). Hơn 10.270 người trong toàn huyện đoạt danh hiệu “Người tốt việc tốt”. 

Họp mặt kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2016

Bà Hà Hồng Ngọc, Phó trưởng phòng Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình tỉnh Cần Thơ nhận định: “Những kết quả bước đầu đạt được từ Đề án không chỉ tác động đến đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân mà còn thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, ổn định cuộc sống. Thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của “hạnh phúc” đặc biệt là xây dựng và phát triển hạnh phúc gia đình trong giai đoạn hiện nay, tích cực trong công tác ngăn ngừa, PCBLGĐ, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần hạn chế đáng kể các vụ BLGĐ”. Hàng năm trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Sở VHTTDL, Kế hoạch triển khai công tác gia đình của UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Cờ Đỏ phối hợp cung cấp tài liệu tuyên tuyền Đề án cho các cơ quan, đơn vị; sáng tạo đưa ra những hoạt động thiết thực, gần gũi với nhu cầu của đông đảo người dân, huyện cũng đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các CLB gia đình hạnh phúc, CLB PCBLGĐ; tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc... tất cả đều hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc. Qua 5 năm tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Hạnh phúc, huyện đã tổ chức được 7 cuộc thi và hội thi như: Năm 2014 tổ chức Giải thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc và hội thi nấu ăn; năm 2015 tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới; Năm 2016 tổ chức hội thao cho các CLB gia đình hạnh phúc; năm 2017 tổ chức hội thi nấu ăn và tìm hiểu kiến thức về PCBLGĐ, năm 2018 tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Món ăn hạnh phúc.
Việc tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20.3 của huyện Cờ Đỏ đã tác động rất lớn đến từng gia đình, từng cá nhân trên địa bàn. Giúp người dân có dịp nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm, hành vi ứng xử, lối sống của bản thân trong việc tạo dựng hạnh phúc cho người thân, gia đình, giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau và chia sẻ với nhau hơn trong cuộc sống. 
(Bài được thực hiện với sự phối hợp của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) 

     Hoàng Đức
 


 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x