Bên cổng Ô Quan Chưởng (Thứ Tư 07/02/2018 | 09:37 GMT+7)

VH- Còn sót lại

Một cánh cổng cuối cùng

Để đi về quá khứ

Nối với Thăng Long ngàn xưa

Vó ngựa thời gian rêu mờ

Dưới vòm cổng ấy

Tổng đốc Hoàng Diệu

Suốt trăm năm vẫn đứng

Ông không để bọn lính lệ

Thu tiền mãi lộ của dân đen

Tiếng ngựa hý

Trong đêm sương mờ

Trên cổng ô ấy

Ngày Pháp đánh Hà thành

Viên Chưởng cơ cùng một trăm lính

Giữ Đông Hà Môn

Đã đánh đến người cuối cùng

Thà chết

Chứ không hàng giặc

Trăm năm hương khói

Dưới trăng mờ

Bên cổng ô ấy

Sớm nay

Tôi gặp một dáng áo dài

Em là giọt sương mai

Khoan thai trên hàng gạch cổ

Ô Quan Chưởng sót lại

Như một quả chuông cũ

Em là người đến gõ

Không phải người sau cùng

Sót lại sau bụi mờ

Nguyễn Việt Chiến

Print
Tags: