Bộ 3 sách cho thiếu nhi

06 Tháng Mười Một 2017

VH- NXB Kim Đồng vừa ra mắt độc giả nhí 3 đầu sách của 3 tác giả Thanh Bình; Vũ Đình Vân; Văn Thành Lê: Rim chạy; Đen lưu lạc và Trên đồi mở mắt và mơ.